Obbekjær Vinduer A/S

Beskrevet som OV.

Disse salgs og leveringsbetingelser er gældende fra 9/6-2017.

Afgivelse af tilbud.

Alle tilbud afgivet af OV er gældende 30 dage, med mindre andet er aftalt. Derefter er OV ikke bundet af den tilbudte pris. OV kan også efter 30 dage vælge andre materialer, der svarer til den tilbudte kvalitet og mål. Tilbuddet er altid tilbudt med vores standard beslag, profiler og kehlinger og uden noter – med mindre andet er påført skriftligt herfra på tilbuddet. Prisen på det tilbudte, indebærer de tilbudte mål og antal. Hvis antal elementer bliver mindre eller ens mål på elementerne ændres, vil der blive en merpris.

OV berenger mange tilbud og derfor kan der være udregnet flere tilbud med samme leveringstidspunkt.

Ved afgivelse af tilbud kan OV i tilbudsfasen, ikke blive gjort ansvarlig for den oplyste leveringstid i udbudsmaterialet. Endeligt leveringstidspunkt aftales med OV ved ordreafgivelse.

OV leverer alle elementer i OV`s standard kvalitet.

Prøve elementer.

Prøve elementer er kun vejledende for at kunne se og føle kvaliteten.

Der kan blive anvendt forskellige dimensioner på træ delene.

Der kan blive vist flere forskellige beslag typer.

Vores elementer er altid tilbudt som vor standard elementer, med mindre andet tydeligt skriftligt er påført ordrebekræftelsen.

Kunden skal altid oplyse skriftligt, hvis han ønsker ekstra tilbehør ud over vor standard.

Opmåling.

Ved opmåling af OV er det kun at betragte som en service, OV kan ikke gøres ansvarlig for fejl, under denne proces.

Store elementer.

Ved elementer større end 2118mm x 3500mm tillægges der et gebyr på 1500 kr. netto pr. element.

Ordrebekræftelse.

Ved fremsendelse af ordrebekræftelse er det at betragte som bindende, når køber har godkendt på e- mail. Der efter er det ikke muligt at lave ændringer på grund af produktions planlægning. Det er vigtigt at gennemgå ordrebekræftelsen, for det er det kunden får. Når OV har modtaget ordrebekræftelsen med underskrift, vil køber umiddelbart der efter få oplyst en leveringstid. Det er helt kundens ansvar at oplyse OV, hvis der ønskes sikkerhedsglas, redningsåbninger osv.

Ordrebekræftelsen kan til enhver tid ophæves af OV uden omkostninger for OV, hvis OV har maskinnedbrud og der bliver uoverenstemmelser mellem OV og kunde eller vores under leverandør af materialer (f.eks aluprofiler, beslag, træ, ruder og lignende) ikke kan levere det tilbudte som er på ordrebekræftelsen. OV kan på ingen måde blive gjort ansvarlig for at levere et andet produkt til samme pris.

Vi gør opmærksom på at vi gemmer fremsendte tilbud og ordrer i vores database i minimum 10 år.
Hvis I ønsker at få oplysningerne fjernet / slettet, skal I kontakte os skriftligt på mail.

Mail adresse. info@obbekjaer-vinduer.dk.

Leveringstid. (og evt. forsinkelse)

OV kan uden at blive gjort ansvarlig, ændre leveringstiden ved uforudsete hændelser, som f.eks.

Maskin nedbrud, manglende leverancer på vores råvarer og lign, fejl produktion af elementer, samt forsinkelser på spc. beslag, ruder, træ og lignende.

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, skal OV i tilfælde af forsinkelse, som OV bærer ansvaret for, betale en dagbod på 0,1 promille af ordrens pris pr. arbejdsdag. Samlede antal dagbøder kan maksimalt andrage 5 % af ordrens pris. Dagboden betales til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav i anledning af forsinkelsen, og køber er ikke herudover berettiget til erstatning for forsinkelse.

Projektsalg.

Ved projekter skal køber fremsende leveringsplan til OV før leverings tider kan godkendes.

Betaling.

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er det altid netto kontant til OV, før levering.

OV kan derudover kræve bankgaranti eller forud betaling, såfremt køber ikke kan kreditforsikres. Ved manglende betaling og indtil den skyldige saldo er udlignet, kan OV altid, stoppe produktionen og tilbageholde elementer også selv om det er en del leverance. Dette vil medføre længere leveringstid for kunden. Når faktura er betalt vil produktionen genoptages. Dette forudsætter vi har ledig kapacitet i produktionen på det tidspunkt skyldig faktura bliver betalt.

Ved uoverensstemmelser mellem OV og kunde, kan OV til enhver tid kræve forud betaling, selvom der er tilbudt noget andet på ordrebekræftelsen.

Ved for sen betaling, vil der blive opkrævet rykkergebyr og tilskrevne renter på 2% pr. påbegyndt måned. Yderligere vil der komme advokat/ incasso omkostninger til.

Ved for sen betaling, kan OV altid kræve forud betaling for fremad rettede produktioner og leveringer.

OV forholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til OV.

Der vil på alle fakturaer blive påført et tillæg for pakning og emballering på 250 kr. excl. moms.

Der bliver ikke udført service ved det leverede hvis ikke der er betalt for elementerne. Forfalden faktura skal være betalt.

Levering.

Levering foregår med vognmand, til den aftalte adresse som kunden har påført ordre bekræftelsen. Fragtomkostninger faktureres til køber/kunden, med mindre andet er aftalt. Elementerne bliver leveret ved køre fast vej. Elementerne bliver læsset af ved vognkant derefter er OV ikke ansvarlig for elementerne. Ved special elementer og store elementer, skal køber stille folk til rådighed, ved aflæsning.

Kontrol ved modtagelse.

Umiddelbart ved levering er køber forpligtet til at kontrollere antal og eventuelt skader, hvis der skulle være noget galt, skal køber påføre det på fragtbrevet og samtidig kontakte OV. Hvis køber ikke gør det, er det ikke muligt på et senere tidspunkt, at reklamere over manglende elementer eller transport skade. Ved transport skader eller fejl fra produktionen, skal elementerne altid returneres til OV.

Hvis elementerne monteres betragtes disse som godkendt af kunden.

Overflade behandling.

Ved enkelte farver, kan der forekomme harpiks udtrækninger og ved mørke farver kan elementerne vride/bøje, på grund af den store varme påvirkning fra solen. OV er uden ansvar her for.

Træ-Alu elementer aludelen er som vores standard ral. farve glans 77 hvis ikke andet er påført ordrebekræftelsen. Ønskes anden ral. farve og glans kan dette tilkøbes.

Vedligehold af malede og olierede elementer.

Vinduer og døre udsættes for vejr og vind, sol og regn. Derfor vil malingen med tiden nedbrydes, kontroller med jævne mellemrum, at malingen er intakt. Vedligehold af overfladebehandlingen skal ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion.

Olierede elementer skal olieres efter behov. I de første år kan man opleve, at elementer kræver oliering flere gange om året – træet må ALDRIG udtørre.

Koblede, kittede elementer og kittede rammer med enkelt lag glas.

Overflade behandling SMP Kit, kittede elementer.

SMP Kitten er en sliddel og skal løbende kontrolleres og vedligeholdes.

SMP Kit er vores standard hvid kit og bliver altid anvendt i udvendig ramme/fals, medmindre anden type kit er udtrykkeligt beskrevet på ordrebekræftelsen.

Kitfals leveres altid umalet, medmindre der står på ordrebekræftelsen at kitfals er overmalet.

Der vil forekomme kit-, silikone- og sulfo/sæbe-rester udvendig og indvendig på glasset. Dette må fjernes ved rengøring efter levering. OV har ikke mulighed for at fjerne dette før levering, bla. pga. ophærdningstiden.

Koblede elementer bliver altid leveret med mørtelnot i karm.

Koblede og kittede rammer med enkelt lag glas leveres altid med synlige samlinger på indvendig side og IKKE synlige samlinger på udvendig side. Medmindre andet er påført ordrebekræftelsen.

Ved koblede elementer er vandret post altid med hulkehle profil, medmindre andet er påført på ordrebekræftelsen.

Beslag og alu-bundglaslister til vinduer og døre.

Er som standard umalede. Indfarvede beslag og alu-bundglaslister kan tilkøbes mod tillæg.
Husk at smøre beslag efter behov.

Standard beslag og poste koblede elementer.

Elforzinkede anverfer, stormkroge og stjerthager.
Hængsler hamborghængsler.
Kit SMP kit hvid.
Der kan naturligvis tilkøbes andre beslag og anden farve kit mod ekstra betaling.
Redningsåbninger løs lodpost (55mm), ved koblede elementer placeres kantriglen på lodpost inde i rummet, vor standard kantrigle anvendes.
Vandret post (62mm) vores hulkehl profil. Lodret post (55mm) kvartstaf kehling.
Yderligere oplysninger om koblede elementer findes her https://obbekjaer-vinduer.dk/info-koblede/

Element opbevaring.

Ved modtagelse af elementerne må de aldrig stå direkte på jord, ej heller i direkte sollys, de skal afdækkes mod solens stråler på grund af varmeudvikling. Hvis dette ikke overholdes kan der ikke reklameres over elementerne.

Efter montage af leverede elementer.

Bevægelige / gående dele skal smøres og justeres af entreprenøren, der har bestilt og monteret elementerne. Der ud over skal der forventes en grundig rengøring af elementerne, dette sørger entreprenøren selv for. Drift og vedligehold kan rekvieres ved OV.

Transport skader.

Elementerne skal kontrolleres ved modtagelse af kunden, eventuelt transportskader skal påføres fragtbrevet. OV kontaktes der efter for oplysning om skaden.

For reparation af transport skader, skal elementerne altid retur til OV for udbedring af skaderne.

Elementerne betragtes som godkendt af kunden hvis de monteres.

Reklamation.

Hvis køber mener der er grund til at reklamere over de leverede elementer, skal det ske ved modtagelse. Hvis der er fejl eller mangler skal elementerne retur til OV, dette skal aftales med OV først.

Hvis elementerne monteres, betragtes elementerne som godkendt.

Hvis det viser sig at det ikke er OV der er skyld i fejlen, vil køber blive faktureret for den tid og arbejde OV har brugt på sagen. Der vil altid blive fremsendt en formular, som køber skal underskrive, før OV udfører besigtigelse af elementerne.

Ved tvister vil retsforholdet altid blive afgjort i Ribe ret.

Garanti

Vi følger DVV Vinduesindustriens garantibestemmelser. Der kan dog ikke opnåes garanti på ubehandlede elementer.

Lagerleje.

Ved udsættelse af ordren fra købers side, vil OV kræve betaling for elementerne, samt en lagerleje. Lagerlejen pålydende 270 kr excl. moms pr. m2 pr. påbegyndt måned, som minimum faktureres 1 m2.

Bemærk.

Bemærk Gældende fra 1/1 – 2021 er der nye energikrav.

Vores koblede vinduer opfylder dette krav.

Ved vinduer med thermoruder skal der være 3 lags thermoruder for at opfylde dette.

Undtagelser er.

Elementer til sommerhuse/fritidshuse, uopvarmede rum, fredede/bevaringsværdige ejendomme.

Det er ene og alene bygherres ansvar at kravene til dette overholdes.

Ved godkendelse af ordrebekræftelsen bekræfter i at have læst, og printet vores salgs og leveringsbetingelser ud fra vores hjemmeside. www.obbekjaer-vinduer.dk

Endvidere gælder salgs og leveringsbetingelser for.

Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation